Majlis Al-Hikam

Majlis Al-Hikam Pekalongan

Majlis Ta’lim Wadz-dzikri Al-Hikam

Majlis Ta’lim Al-Hikam merupakan kegiatan pengajian di bawah Ponpes Mamba’ul Huda Pajomblangan. Majlis Ta’lim Al-Hikam juga diasuh oleh K. Adib Karomi yang merupakan pengasuh Ponpes Mamba’ul Huda.

Kegiatan Majlis Ta’lim Al-Hikam diantaranya :

::  Rutinan setiap malam senin; pembacaan Maulid Qasidah Burdah Imam Busyairi dan Pembacaan Istighosah, dengan tempat bergilir dari anggota Jamaah yang terdiri dari warga Kabupaten dan Kota Pekalongan. Dilaksanakan bakdal isya’ s.d. selesai.
::  Tadarrus Keliling dan Sahur Bareng; setiap malam bulan ramadhan pukul 22.00 wib s.d. selesai dengan tempat bergilir.
::  Kajian Kitab Al-Hikam Ibn 'Athoillah As-sakandary; setiap malam kamis pukul 21.00 wib s.d. di Aula Ponpes Mamba'ul Huda Pajomblangan

Post a Comment