Logo Ponpes Mamba'ul Huda Pajomblangan

LOGO PONPES MAMBA’UL HUDA PAJOMBLANGAN

Arti logo tersebut yakni :

  • Warna dasar hijau melambangkan ketenangan, Jiwa NU atau Aswaja
  • Warna kuning melambangkan kehati-hatian, dengan maksud setiap pribadi Islam selalu berhati-hati dalam bertindak sehingga dalam menimbulkan rasa bahagia di dunia dan di akhirat.
  • Warna putih melambangkan kejujuran dan kesucian
  • Warnba hitam melambang ketabahan, kekuatan dan kegigihan
  • Sebuah bintang melambangkan ke-Esaan Allah SWT
  • Kitab melambangkan mencari ilmu pengetahuan, dengan anak panah menuju bintang melambangkan senantiasa mencari menuju dan ridho Allah SWT
  • Desain melengkung membentuk sudut pada tepi melambangkan kelenturan terhadap zaman yang senantiasa beradaptasi.
  • Slayer bertuliskan Mamba’ul Huda dan tulisan Pajomblangan Kedungwuni sebagai identitas pesantren
  • Lima sudut kedalam melambangkan rukun Islam, sedangkan lima sudut keluar melambangkan hukum Islam.
  • Ranting atau dahan melambangkan pengembangan ilmu pengetahuan sampai berbagai penjuru